Meer resultaten voor depressie

   
depressie
 
Depressie begeleiding en depressie overwinnen Vind-een-Psycholoog.be.
Depressie: symptomen, herkennen en depressie overwinnen. Wat zijn de symptomen van depressie? Wanneer ben ik depressief? Depressie is een stemmingsstoornis. De lijn tussen je een tijd minder goed voelen en het kunnen spreken van een depressie is vaag. De intensiteit en ernst kan verschillen. Men spreekt van een depressie wanneer je minstens 2 weken de meeste kenmerken van depressie ervaart bijna elke dag voor het grootste deel van de dag. De meest voorkomende symptomen van depressie zijn.: Interesse en plezier verliezen van alledaagse dingen. Weinig energie of moe zijn. Slecht slapen of net moeilijk uit bed komen. Verstoorde eetlust: minder eetlust of juist overdreven eetlust. Rusteloos zijn of juist trager bewegen. Moeilijk kunnen concentreren. Wanneer je vermoedt depressief te zijn, contacteer dan een psycholoog. Depressie wordt vaak gemakkelijk in de mond genomen, maar er zijn enkele verschillende vormen van depressie. Je ervaart één van de symptomen van depressie. Dysthymie is een lichtere maar langer durende vorm van depressie. Deze term wordt gebruikt voor ernstige depressies. Wanneer 4 tot 9 symptomen vanuit DSM4 voorkomen.
10 vragen over depressie gezondheid.be.
Dit mag geenszins beschouwd worden als een weigering van zijnentwege om in te gaan op uw probleem, maar veeleer als de bekommernis om een zo professioneel mogelijk advies in te winnen om uw depressie op de beste manier op te vangen. De psychiater is door zijn vorming optimaal in staat om zowel een psychofarmacologische behandeling, met name antidepressiva, voor te schrijven, als een afdoende psychotherapeutische ondersteuning te bieden voor uw problematiek. In bepaalde omstandigheden zal hij beroep doen op een psychotherapeut om dit laatste luik adequaat op te vangen. Een psychiater raadplegen betekent dus niet dat men geestesgestoord is of dat men automatisch in een psychiatrische instelling terecht komt. Slechts wanneer er zich een ernstig psychisch of lichamelijk probleem voordoet of wanneer blijkt dat de familie niet bij machte is om de patiënt adequaat op te vangen, zal men overgaan tot een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.
Depressie, wat is dat eigenlijk? Nederlands Herseninstituut.
Gelukkig zijn wereldwijd wetenschappers bezig nieuwe, krachtigere behandelwijzen te ontwikkelen waarmee depressie voorkomen kan worden, of althans de gevolgen ervan kunnen worden beperkt. Mensen die lijden aan een depressie hebben nu een ruime keuze aan behandelingen die de symptomen doen verminderen en die terugval voorkomen.
Ben ik depressief? Parnassia.
Ben ik manisch depressief? Herken je je in zowel de symptomen van een manie als die van een depressie? Dan kun je een manisch depressieve stoornis of bipolaire stoornis hebben. Test of jouw klachten mogelijk verband houden met een manische depressie stoornis.
Alle artikels over depressie" Knack.be.
Voeding tegen angst en depressie: Alles begint in de darmen. Geef je je darmbacteriën de juiste voeding, dan zorgen zij dat je minder risico loopt op een depressie of angststoornissen. Dat stellen de Zweedse wetenschapsjournalist Henrik Ennart en sterrenkok Niklas Ekstedt in hun bestseller Gelukseten.
Symptomen depressie KLEURJELEVEN.
In sommige gevallen voel je je tijdelijk somber en is er medisch gezien niet echt sprake van een depressie. Somberheid kan echter wel overgaan in een depressie. Kortom, in alle gevallen is het verstandig om sombere gevoelens actief aan te pakken.
Manie en depressie PsychoseNet.be.
Wat is manie, depressie en psychose? Bij depressie is er eigenlijk van alles te weinig: je hebt nergens zin in, je ziet het niet meer zitten, je hebt geen energie. Informatie over manie en depressie. Psychosegevoeligheid kan hand in hand gaan met manie en depressie.
Depressie: wat kun je er aan doen? Etos.
In sommige gevallen kan een depressie ook samengaan met gedachten over de dood. Wat is het verschil tussen een depressie bij vrouwen en mannen? Vrouwen en mannen zijn geneigd om de symptomen van een depressie anders te uiten. Hieronder vertellen we je alles over de verschillen. Symptomen depressie vrouwen.
Bipolaire depressie Richtlijn Richtlijnendatabase.
Er is op basis van twee RCTs evidence dat het atypische antipsychoticum lurasidon effectief is bij de bipolaire depressie Citrome e.a, 2014; Selle e.a, 2014; het is in de Verenigde Staten geregistreerd als monotherapie of als toevoeging aan lithium of valproïnezuur bij de behandeling van bipolaire depressie.
Depressie NEMO Kennislink.
Duurt deze reactie erg lang, dan wordt het risico op een depressie groot. Ook erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van een depressie. Onderzoekers denken dat depressie voor ongeveer 40% erfelijk bepaald wordt. Het zit in je genen.

Contacteer ons